Kalite Güvenliği ve Çevre Yönetimi Politikası

1995 ten beri Zertum Doğal Zeytini tüketicilerimize gururla sunmaktayız.

Zertum, Organik ve doğal zeytin imalatı yapan, sektörde öncü bir kuruluştur. Sürekli yaptığı araştırmalar ile üretim kalitesini, ürün portföyünü, üretim verimliliğini geliştirmeyi hedef edinmiştir. Zertum ‘un damak tadı ve akıllarda kalan lezzeti doğallığının göstergesidir.  Zertum gıda zinciri içinde tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreç içinde üretiminin sorumluluğu ve bilincindedir.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi  

TS EN ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Şartlarına ve uymakla yükümlü olduğu tüm yasal şartları sağlayarak, büyüme kârlılık için ürün kalitesinden ve gıda güvenliğinden  asla ödün vermeden, insana ve çevreye değer veren bir yaklaşım amaçlamaktadır.

Verimlilik artışı,ve sürekli gelişmesi,

Müşteri odaklılık,

Ekip çalışması,

Doğal kaynakları verimli ve zarar vermeden kullanarak,

Karşılıklı çıkarların korunduğu tedarikçi ilişkileri,

Etkin iç ve dış iletişim,

Gelişen teknolojinin takibi ve uyarlanması,

Çevre , kalite ve gıda güvenliği ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak ve uygunluğu sürekli gözden geçirilmesi,

Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak ve sürekli iyileştirmeler yapmak, oluşan atıkların ise yasaların öngördüğü şekilde bertaraf veya geri kazanımını sağlamak,

Çevre boyutlarını saptamak ve kalite gıda güvenliği amaç ve hedefleri belirlerken bunları göz önünde bulundurmak

Çalışanlarımızı Entegre Yönetim Sistemi konusunda eğitmek,

Çevreye uyumlu ürünler kullanmak ve tedarikçileri belirlerken bu kriteri göz önünde bulundurmak,

Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek ve acil durum risklerini azaltmaya çalışmaktır. Zertum, bu politikayı taahhüt etmektedir.

Genel Müdür

Hürriyet ER - Yunus ER


Forum No: PO.PR03.01

Yayın Tarihi:21.11.2009 - REV2 :17.12.2017