Kuruluşun Bağlamı

1995 ten beri Zertum Doğal Zeytini tüketicilerimize gururla sunmaktayız.

Kuruluşun Bağlamı-Kapsam ve İlgili Tarafları

Talimatı


Zertum Doğal Zeytin, TS EN ISO 9001:2008,22000:2005 ve 14001 2015 şartlarına uygun olarak Yönetim Sistemi oluşturmuş, doküman etmiş ve uygulamaktadır. Bu El Kitabı; Zertum Doğal Zeytin Birimlerinin Kalite Yönetim Sistemi’ni açıklar, gereklilikleri tanımlar ve sorumlulukları tayin eder.

Bu dokümanlar; Kalite ve Çevre Politikası, Kalite El Kitabı, Prosesler, Prosedürler, İş Akış Şemaları, Listeler, Formlar v.b. iç kaynaklı dokümanlar ile dış kaynaklı dokümanlarda toplanmıştır. Proseslerle ilgili uygulamalar; sırası, etkileşimi ve izleme metotları ile gerekli kriterler belirlenmiş olup, prosesleri ifade eden detay dokümanlarda anlatılmıştır. Prosesler için ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmıştır. Ayrıca proseslerin izleme ve ölçme yöntemleri proses kartlarında tanımlanmıştır.

Birbirleriyle etkileşimi gösterilen Kalite Yönetim Sistemi Proseslerinin, ölçme veya izleme ile kontrol edilmesi, izleme ve ölçme sonuçlarının analiz edilerek gerektiğinde iyileştirme planlarının veya düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması, gözden geçirilerek gerektiğinde politika ve hedeflerde revizyona gidilmesi ve ayrıca gerekli kaynakların (personel işgücü, altyapı ve çalışma ortamı) üst yönetim tarafından sağlanması suretiyle Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileştirilmektedir.

Firmamızın temel politika ve öncelikleri; Yıllık Hedefler, Müşteri şartları, Organik Tarım Standartları, Güvenilir Gıda Üretimi şartlarını göz önünde bulundurur, Gıda yönetim sistemi ile sahip olduğu 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri ile güvenilir gıda üretmeye ve çevre şartlarına verdiği değeri belirlemektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı Organik Tarım Belgesi , Kalite Yönetim Sistemi , Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğu her yıl hasat ve üretim dönemlerinde geçirdiği denetimler ile gözden geçirilerek güncellenir. Zertum Doğal Zeytin , insan sağlığı için faydalı gıda üretmeyi ,üretirken doğayı korumayı ve gelecek nesillere aktararak yarınlarımızı güvence altına almayı politikası ile hedefler.

Zertum Doğal Zeytin, TS EN ISO 9001:2008,22000:2005 ve 14001 2015 şartlarına uygun olarak Yönetim Sistemi oluşturmuş, doküman etmiş ve uygulamaktadır. Bu El Kitabı; Zertum Doğal Zeytin Birimlerinin Kalite Yönetim Sistemi’ni açıklar, gereklilikleri tanımlar ve sorumlulukları tayin eder.

Bu dokümanlar; Kalite ve Çevre Politikası, Kalite El Kitabı, Prosesler, Prosedürler, İş Akış Şemaları, Listeler, Formlar v.b. iç kaynaklı dokümanlar ile dış kaynaklı dokümanlarda toplanmıştır. Proseslerle ilgili uygulamalar; sırası, etkileşimi ve izleme metotları ile gerekli kriterler belirlenmiş olup, prosesleri ifade eden detay dokümanlarda anlatılmıştır. Prosesler için ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmıştır. Ayrıca proseslerin izleme ve ölçme yöntemleri proses kartlarında tanımlanmıştır.

Birbirleriyle etkileşimi gösterilen Kalite Yönetim Sistemi Proseslerinin, ölçme veya izleme ile kontrol edilmesi, izleme ve ölçme sonuçlarının analiz edilerek gerektiğinde iyileştirme planlarının veya düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması, gözden geçirilerek gerektiğinde politika ve hedeflerde revizyona gidilmesi ve ayrıca gerekli kaynakların (personel işgücü, altyapı ve çalışma ortamı) üst yönetim tarafından sağlanması suretiyle Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileştirilmektedir.

Firmamızın temel politika ve öncelikleri; Yıllık Hedefler, Müşteri şartları, Organik Tarım Standartları, Güvenilir Gıda Üretimi şartlarını göz önünde bulundurur, Gıda yönetim sistemi ile sahip olduğu 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri ile güvenilir gıda üretmeye ve çevre şartlarına verdiği değeri belirlemektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı Organik Tarım Belgesi , Kalite Yönetim Sistemi , Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğu her yıl hasat ve üretim dönemlerinde geçirdiği denetimler ile gözden geçirilerek güncellenir. Zertum Doğal Zeytin , insan sağlığı için faydalı gıda üretmeyi ,üretirken doğayı korumayı ve gelecek nesillere aktararak yarınlarımızı güvence altına almayı politikası ile hedefler.

İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

4.2.1 İç Konular

Personel yapısı

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Üretim Müdürü, Kalite Yönetim Birimi, Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve Ekibi, Satınalma ve Finans (Muhasebe), İç Denetçi, Laboratuvar Kalite Kontrol, isg Birimi, Çevre Temsilcisi, Üretim Personeli, Yükleme, Sevkiyat ve Depo Personeli

Organizasyonel yapı

Hukuk Müşavirliği, Manisa İl Tarım Müdürlüğü, Salihli İlçe Tarım Müdürlüğü, Salihli Organize sanayi v.b,

Altyapı, kullanılan yazılımlar

Yüksek performans ve verimlilikte hizmet verebilmek için son teknolojiyle donatılmıştır. Veri merkezi bilişim sistemleri altyapısında güvenlik cihazları, network ürünleri, sunucular ve telekomünikasyon hizmet santralleri bulunmaktadır.

Bu şekilde son teknoloji ürün yelpazesi kullanılarak oluşturulmuş olan veri merkezinde, güvenlik cihazları ile network ve internet güvenliği sağlanmaktadır. Hem kurum içi uygulamalar hem de kullanıcıların internet erişimleri filtre edilerek üst düzey bir koruma sağlanmaktadır. Veri merkezi ve kurum içerisindeki sistem odalarında bulunan network ürünleri sayesinde Üretim ve çevresi içerisinde yerel bir ağ bağlantısı oluşturulmuş ve bu sayede kurum içi her noktada sürekli internete ve kurum ağına bağlı kalınması sağlanmıştır.

Veri merkezi içerisinde bulunan telekomünikasyon hizmet santralleri ile kurum içi ve kurum dışı telefon görüşmeleri yapılabilmektedir. Yedekli olarak kurulmuş olan bu yapı sayesinde telefon görüşmelerinin kesilmemesi için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Veri Merkezi sunucu altyapısı ile kurum içi ve kurum dışı hizmet verilebilmektedir. Kurum içerisinde kullanılan uygulamalar, intranet bağlantısı vb. yapılar dışında Zertum’a ait olan web sayfalarının yayını da yine bu sunucular üzerinden yapılmaktadır.

Veri Merkezi

Zertum bünyesinde; Biges mühendisleri tarafından geliştirilmiş; Bullwark güvenlik teknolojileri tasarlanmış bir “Veri Merkezi” bulunmaktadır .Binanın fiziki koşullarından kaynaklanan ya da bulunduğu konumda meydana gelebilecek olan herhangi bir doğal afetten dolayı sistemin verimliliğinin ve devamlılığının tehlikeye girmemesi amacıyla uzaktan bilgi servisi, Veri Merkezi (Felaket Kurtarma Merkezi) devrede tutulmaktadır.

4.2.2 Dış Konular

Yasal mevzuatlar, ekonomi, toplumsal olaylar, iklim, teknoloji.

4.2.3 İlgili Taraflar

Gıda İl Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TSE, 9001:2015 standardı , 22000:2005 standardı, 14001:2015 standardı ,Tedarikçiler, Müşteriler

4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

“Zertum Doğal Zeytin planlanması ve sunumu”

Bu kapsam belirlenirken iç ve dış hususlar (madde 4.2.1 ve 4.2.2), madde 4.2.3’te belirtilen ilgili tarafların şartları ve Zertum Doğal Zeytin hizmetleri göz önünde bulundurulmuştur.

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında uygulanabilir olmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda verilmiştir:

• 7.1.5.2 Ölçüm İzlenebilirliği

Kurumumuz görev alanı dâhilinde gerçekleştirdiğimiz hizmetler için izleme ve ölçme kaynağı kullanılmadığından standardın bu maddesi uygulanmamaktadır.

• 8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

Kurumumuz görev alanı dâhilinde gerçekleştirdiğimiz hizmetler Organik Tarım, Türk gıda kodeksi, gıda ve çevre güvenliği standartlarına uygun olarak ürün ve hizmet vermekte, verilen hizmet anketlerle ve geri bildirimlerle geliştirilmiştir.

• 8.5.1 (f) Kuruluşumuz hizmet sunumunda çıktıların daha sonra izlenemediği veya ölçülemediği durumlar bulunmamaktadır. Üretilen her bir ürün standartlar çerçevesinde ölçümleri yapılır ve izlenebilirliği formlar sayesinde sağlanır.

• 8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler

Zertum ürün teslimat sonrası, geri bildirim anketleri ,müşteri memnuniyetleri , mağaza memnuniyetleri ile teslimat sonrası faaliyetlerde bulunmaktadır.

Form No:TL.KAP.01                Hazırlayan :Kalite Temsilcisi

Yayın Tarihi:19.06.2017         Onaylayan: Genel Müdür Yardımcısı